:::
Aa ss 2021儲能科技創意海報競賽

研發團隊 副教授 林秀麗


副教授

姓名:林秀麗

分機:2568

Fuel cell、Ploymer membrane


學歷

  • Ph D. in Chemistry National Tsing Hua University (2000)

經歷